دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-87 
مکان یابی QTL های کنترل کننده تحمل به سرما در برنج

صفحه 59-68

دینا کبریایی؛ علی اعلمی؛ حبیب‌الله سمیع‌زاده لاهیجی؛ مهرزاد اله‌قلی‌پور