نویسنده = محمد کریم معتمد
شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های اثرگذار بر تاب‌آوری شالیکاران استان گیلان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 315-329

10.22124/cr.2024.26768.1810

محمد کریم معتمد؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ فاطمه عسکری بزایه؛ فاطمه هودنه دافچاهی


بررسی عوامل موثر در دستیابی به کشاورزی پایدار در تولید برنج استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 167-185

10.22124/cr.2023.23668.1755

سمیراء جوادی باغی؛ محمد کریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-113

10.22124/c.2019.13298.1491

محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد کریم معتمد