نویسنده = محمد کریم معتمد
بررسی عوامل موثر در دستیابی به کشاورزی پایدار در تولید برنج استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 167-185

10.22124/cr.2023.23668.1755

سمیراء جوادی باغی؛ محمد کریم معتمد؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی


تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-113

10.22124/c.2019.13298.1491

محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد کریم معتمد