نویسنده = کاوسی کلاشمی، محمد
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-113

محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد کریم معتمد


4. ارزیابی اثر اجرای طرح ملی افزایش تولید برنج بر کارایی فنی مزارع شالیکاری (مطالعه موردی: منطقه پیربازار شهرستان رشت)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 235-246

محمد کاوسی کلاشمی؛ معصومه ظنی پور علیجانی؛ غلامرضا یاوری؛ شایگان ادیبی


5. تحلیل آثار اقتصادی- اجتماعی پذیرش کشت دوم پس از برنج در شهرستان فومن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 121-130

سلماز نداف فهمیده؛ محمد صادق اللهیاری؛ محمد حسین انصاری؛ محمد کاوسی کلاشمی