دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 165-248 
مقایسه کارایی پنوکسولام با برخی علف‌کش‌های رایج شالیزار

صفحه 223-235

ولی اله معاذی کجل؛ بیژن یعقوبی؛ آتوسا فرحپور؛ مهدی مهرپویان؛ علی واحدی


تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین‌ها و هیبریدهای برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما

صفحه 237-248

فاطمه چمنی محصص؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد مهدی سوهانی؛ بابک ربیعی؛ سهیلا طالش ساسانی