شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان miRNA های دخیل در نمو دانه ارقام گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 121-133

10.22124/cr.2020.16123.1585

رضا صمیمی فرد؛ بابک ربیعی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ جلال صبا؛ عباس بهاری


ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ‌کش در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 121-133

10.22124/cr.2021.20647.1690

مریم خشکدامن؛ وحید خسروی؛ علی اکبر عبادی؛ حدیث شهبازی؛ فرزاد مجیدی شیل سر


پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم در مناطق نیمه‌گرمسیر دیم

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 135-147

10.22124/cr.2020.16274.1589

رحمت الله کریمی زاده؛ طهماسب حسین پور؛ پیمان شریفی؛ جبار آلت‌جعفربای؛ کمال شهبازی هومونلو؛ کاووس کشاورزی


ارزیابی عملکرد لاین‌های امیدبخش سورگوم [Sorghum bicolor (L.) Moench] دو منظوره دانه‌ای- علوفه‌ای در زمان‌های مختلف برداشت

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 135-147

10.22124/cr.2021.20609.1689

محمد ابراهیم خلیلیان؛ داود حبیبی؛ فرید گل‌زردی؛ فیاض آقایاری؛ عظیم خزائی


ارزیابی ویژگی های مرفوفنولوژیک گندم های هگزاپلوئید مصنوعی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 149-165

10.22124/cr.2020.15856.1581

علی ایزانلو؛ سمیه علیپور مقدم؛ محمدقادر قادری؛ علیرضا صمدزاد


ارزیابی ژرم‌پلاسم تقلیل یافته ارزن مرواریدی برای صفات مرتبط با عملکرد علوفه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 163-174

10.22124/cr.2021.20075.1680

رضا عطایی؛ علی ماهرخ؛ محمد رزمی چرمخوران


تجزیه همبستگی کانونیک صفات فیزیولوژیک با صفات فنولوژیک و ریشه‌ای در ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 167-180

10.22124/cr.2020.16448.1599

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ علیرضا تاری نژاد؛ سیده یلدا رئیسی ساداتی


ارزیابی پتانسیل تولید و خلأ عملکرد برنج در ایران با استفاده از مدل SSM-iCrop2

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 175-191

10.22124/cr.2022.20959.1696

صالح کرامت؛ بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی


الگوی بیان ژن‌های میتوکندریایی و کلروپلاستی برگ برنج در پاسخ به تنش آهن

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 207-220

10.22124/cr.2021.18472.1642

مریم پسندیده ارجمند؛ محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی


بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش شوری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 207-223

10.22124/cr.2023.23556.1753

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی


بررسی آثار سیاست خرید تضمینی بر بهره‌وری گندم (مطالعه موردی استان یزد)

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 231-243

10.22124/cr.2021.17257.1617

مهسا جمال زاده؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط


ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط نرمال و تنش شوری

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-268

10.22124/cr.2022.21075.1699

سرور ارژنگ؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور


بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش جو با استفاده از روش های AMMI و SHMM

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 245-257

10.22124/cr.2021.18343.1637

علی براتی؛ حسن زالی؛ ایرج لک زاده؛ شیرعلی کوهکن؛ جبار جعفربای؛ ارش حسین پور؛ مهدی جباری؛ اکبر مرزوقیان؛ معصوم خیرگو