دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 277-408 
ارزیابی مقایسه ای تاثیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 291-305

10.22124/c.2018.9724.1387

مصطفی صالحی فر؛ منصور افشارمحمدیان؛ مسعود کاووسی؛ کبری تجددی طلب؛ حسن شکری واحد


بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره

صفحه 333-344

10.22124/c.2018.10654.1405

محسن اسماعیل زاده؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ حسین اکبری مقدم؛ خلیل محمودی؛ منوچهر سیاح فر؛ سید محمود طبیب غفاری؛ حسن زالی


مطالعه بیان ژن‌های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

صفحه 345-358

10.22124/c.2018.10940.1413

سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی


بررسی مدیریت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل زیست توده علف های هرز ذرت

صفحه 387-395

10.22124/c.2019.10586.1403

رسول فخاری؛ پرویز شریفی زیوه؛ قربان دیده باز مغانلو؛ بهروز خلیل طهماسبی