تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704 در منطقه رشت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 71-81

محمدحسن بیگلوئی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ سروش قادری؛ بابک ربیعی


بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط اقلیمی خرم آباد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 83-94

بهروز پروانه؛ علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ منوچهر سیاح فر


اثر مصرف کود نیتروژن، ارتفاع برش محصول اصلی برنج و زمان کاشت شبدر برسیم بر عملکرد و کیفیت دانه راتون و شبدر در کشت توأم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 149-163

الیاس رحیمی پطرودی؛ محمد رحمانی؛ حمیدرضا مبصر؛ حمید مدنی


ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی آخر فصل

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-173

سید سعید موسوی؛ مهدی زاهدی نو؛ مهرداد چایچی؛ محمد رضا عبداللهی


اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 177-187

سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی


بررسی تنوع ژنتیکی نمونه ای از ژرم پلاسم جو وحشی (Hordeum spontaneum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 201-214

عبدالمطلب نام آور؛ زهرا طهماسبی؛ جواد عرفانی مقدم؛ فواد فاتحی؛ زینب یوسفی؛ بتول زارعی


ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم نان تحت شرایط اقلیم گرم و خشک جنوب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 209-225

10.22124/c.2018.10434.1398

سیروس طهماسبی؛ منوچهر دستفال؛ حسن زالی؛ مجید رجایی


ارزیابی اثر اجرای طرح ملی افزایش تولید برنج بر کارایی فنی مزارع شالیکاری (مطالعه موردی: منطقه پیربازار شهرستان رشت)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 235-246

10.22124/c.2017.2549

محمد کاوسی کلاشمی؛ معصومه ظنی پور علیجانی؛ غلامرضا یاوری؛ شایگان ادیبی


تفکیک و شناسایی تعدادی از لا ین‌ها و هیبریدهای برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مرتبط با تحمل به سرما

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 237-248

فاطمه چمنی محصص؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد مهدی سوهانی؛ بابک ربیعی؛ سهیلا طالش ساسانی


مطالعه واکنش ارقام ذرت شیرین به علف کش های جدید سولفونیل اوره

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 239-254

محبوبه نبی زاده؛ مجید عباس پور؛ علی اصغر چیت بند


ارزیابی عصاره گیرهای مختلف برای تعیین پتاسیم قابل استفاده ذرت در خاک های آهکی استان کردستان

دوره 4، شماره 3، آبان 1393، صفحه 253-266

سامان فتحی؛ عباس صمدی؛ مسعود داوری؛ صفورا اسدی کپورچال


معرفی خردل برگ مومی (Boreava orientalis Jaub. and Spach.) به‌عنوان یک علف هرز مشکل ساز در مزارع گندم استان کردستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 261-269

10.22124/cr.2020.14680.1526

سیروان بابائی؛ طیبه عادلی؛ ایرج طهماسبی؛ ولی‌اله مظفریان


مقایسه کارآیی قارچ‌کش ترکیبی‌تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 317-328

فریدون پاداشت ‌دهکایی؛ وحید خسروی؛ ابراهیم دودابی‌نژاد؛ حسن پورفرهنگ؛ سمیه داریوش


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد آب چهار هیبرید ذرت دانه‌ای در سطوح مختلف آبیاری

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 333-344

اخلاص امینی؛ علی‌اشرف مهرابی؛ علی حاتمی؛ خلیل فصیحی


بررسی جوانه‌زنی گیاه جو در محلول NaCl+CaCl2، آب شور طبیعی و خاک شور

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 335-347

مختار اسکندری؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ سید خلاق میرنیا


مطالعه بیان ژن‌های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 345-358

10.22124/c.2018.10940.1413

سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی


واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Treaticum aestivum L.) در شرایط رقابت با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) در منطقه سیستان

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 371-385

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاه مرگویی؛ سید کاظم صباغ؛ منصور سارانی