ارزیابی ژنوتیپ های آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauschii) با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 483-494

10.22124/c.2019.10113.1391

مهران فلک ناز؛ علی اعلمی؛ علی اشرف مهرابی؛ عاطفه صبوری؛ دانیال کهریزی


بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 533-549

10.22124/c.2018.5267.1206

علیرضا پورابوقداره؛ جعفر احمدی؛ علی اشرف مهرابی؛ علیرضا اطمینان؛ محمد مقدم


تأثیر سیستم‌های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارآیی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-88

الناز ابراهیمیان؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل؛ علیرضا بهشتی


مطالعه فیلوژنی و بیان ژن های پلی آمین اکسیداز (PAO) در ذرت (Zeamays L.)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 85-96

10.22124/c.2018.7258.1290

امین عابدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ رضا شیرزادیان


ارزیابی عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده خشک جو (Hordeum vulgare L.) در تیمارهای الگوی کاشت و میزان بذر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 95-106

منا سلیمانی عبیات؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاالله سیادت؛ احمد کوچک‌زاده؛ مرتضی اشراقی‌نژاد


اثر تنش شوری بر خصوصیات ریشه ارقام جو Sahara 3771 (متحمل) و Clipper (حساس) به شوری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 175-184

منیر میری‌کندری؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ علی بنده‌حق


شناسایی مکان های ژنی مرتبط با مقاومت گیاهچه ای به بیماری لکه قهوه ای معمولی جو با استفاده از روش تجزیه ارتباطی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 179-192

10.22124/c.2019.13707.1502

محمد امین مزینانی؛ سعید نواب پور؛ رضا اقنوم؛ خلیل زینلی نژاد؛ محمد علی دهقان


اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی در کشت تأخیری تابستانه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 189-202

فرشید علیپور ابوخیلی؛ الیاس رحیمی پطرودی؛ حمیدرضا مبصّر


تاثیر تنظیم کننده های رشد سیتوکینین و اکسین بر برخی صفات ذرت دانه ای تحت الگو‌های مختلف کاشت در شرایط شوری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 215-228

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی


ارزیابی روش های تولید برنج در استان گیلان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 255-266

سالار منجم؛ عادل رنجی؛ مریم خانی؛ حمید درستی


تاثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر ویژگی های گیاهچه های ذرت دانه ای (سینگل کراس 704)

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 289-300

مریم تاج الدینی؛ وحیدرضا جلالی؛ مهدی سرچشمه پور


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های یولاف زراعی تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان سرپل ذهاب

دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 387-398

صحبت بهرامی نژاد؛ سعید شیخه پور؛ ایرج پیرمرادی


واکنش عملکرد و فیزیولوژی ذرت شیرین به کاربرد کود اوره پوشش دار در سطوح مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 551-562

10.22124/c.2018.6387.1246

نسرین فرید؛ سید عطااله سیادت؛ محمدرضا قلمبران؛ محمدرضا مرادی تلاوت